Algemene voorwaarden

 

Overeenkomst

Op elke bestelling en overeenkomst  bij Tas van Sas en consument zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaatst.
Na het plaatsen van de bestelling krijgt u een orderbevestiging. Deze bevat een overzicht van de bestelde artikelen.

De orderbevestiging is tevens uw factuur. Krijgt u niet binnen 24 uur per e-mail een orderbevestiging mail dit dan naar info@tasvansas.nu.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Het verschuldigde bedrag betaalt u vooraf door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL61RABO0190428775

Tas van Sas heeft de meeste producten in het aangeboden assortiment op voorraad en streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden.

Als een product niet voorradig is en vermoedelijk niet binnen 14 werkdagen geleverd kan worden, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om tot een passende oplossing te komen. (Tas van Sas kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade door producten die niet geleverd kunnen worden.).

Indien gewenst,  kunt u het gedeelte van de bestelling dat niet geleverd kan worden kosteloos per e-mail annuleren. U krijgt het eventueel reeds betaalde bedrag dan binnen 14 werkdagen terug op uw rekening.

Indien een gedeelte van uw bestelling wel voorradig is en een ander deel niet voorradig is, dan heeft Tas van Sas het recht om 14 werkdagen te wachten met het uitleveren van de goederen die wel op voorraad zijn om de verzendkosten zo beperkt mogelijk te houden.

Conform het herroepingrecht bij levering van producten heeft de consument de mogelijkheid zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 werkdagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens de termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Tas van Sas retourneren conform de instructies:

Voeg derhalve altijd het retourformulier toe.  Na bevestiging van Tas van Sas kan het artikel goed verpakt en voldoende gefrankeerd worden geretourneerd. De kosten van herroeping bedragen ten hoogste die van de verzendkosten. Rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending worden terug betaald.

Bij een aanwijsbare fout door ons bedrijf, zijn de kosten van retour sturen voor rekening van Tas van Sas.

Door bijvoorbeeld de instellingen van uw monitor of de soort verlichting in uw ruimte kunnen de kleuren van de producten afwijken van de kleuren die u op uw monitor ziet.

Tas van Sas kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze kleurafwijkingen.

Alle maten zijn opgegeven volgens bovenstaand schema. Wanneer er geen breedte maat vermeld staat is die niet van toepassing .

Verzendkosten

Onze pakketten zullen worden verzonden met pakketpost via DPD. Voor bestellingen boven €50,-  zijn de verzendkosten voor rekening van Tas van Sas

Privacy policy

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor de afhandeling van bestellingen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Op alle afbeeldingen en teksten op de site van Tas van Sas berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tas van Sas.

Klachtenregeling 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tas van Sas, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tas van Sasbinnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Alle zaken waarin deze  voorwaarden niet voorzien, zijn ter beoordeling van de eigenaren van Tas van Sas

Mocht u nog vragen hebben. Mail mij gerust: info@tasvansas.nu

Winkelwagen
Heb je een vraag?